Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 
REKISTERIN NIMI

Ideabutiikki ideakirjeiden tilaajat

 
REKISTERINPITÄJÄ

Ideabutiikki (Pieni Idea)
y-tunnus: 2904125-2
Pietarsaarenkatu 10 E 36
65350 Vaasa

 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisten avulla hallinnoidaan Ideabutiikin (jäljempänä ”Ideabutiikki”) lähettämien uutiskirjeiden tilaajalistoja.

 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Paikkakunta
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääosin tiedot ovat tilaajien itse antamia tai Ideabutiikin kilpailuista hyväksyntänsä antaneet.

 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta mihinkään tarkoitukseen.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Ideabutiikin tietokantaan joka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 
TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ideabutiikki
Pietarsaarenkatu 10 E 36
65350 Vaasa

tai

info@pieni-idea.fi

Messenger icon
Send message via your Messenger App